Show Result

join  login 
197   메이(F) 베스트 주니어비치.2018.5.20일.대구 FCI 도그쇼 심사위원:Mr.Martin Riady    Saturday · May 26th · 2018
196  메이(F) 베스트 주니어비치.2018.5.20일.대구 AKU도그쇼 심사위원:MS.Rosemary Hubrich    Saturday · May 26th · 2018
195  NEW CH.라라(F) 베스트 주니어비치.2018.5.19일.대구 FCI 도그쇼 심사위원:MR.JOHN B...    Saturday · May 26th · 2018
194  라라(F) 베스트 주니어비치.2018.5.19일.대구 KKF 도그쇼 심사위원:Mr.Tsutomu Sato    Saturday · May 26th · 2018
193  로라(F).B.BIG2.대구 KKF도그쇼 2018.5.19일.심사위원:MR.Tsutomu Sato    Saturday · May 26th · 2018
192  니케(F) B.BIG 1st.2018.4.28일.성남 도그쇼.심사위원:Mr.OLEG YANCHEV    Wednesday · May 02nd · 2018
191  라라(F) 베스트 주니어비치.2018.4.28 성남도그쇼    Wednesday · May 02nd · 2018
190  니케(F) B.BIG 1st.2018.4.28일.성남 도그쇼.심사위원:Mr.YUJI YATAKE    Wednesday · May 02nd · 2018
189  NEW CH.루시(F).오픈조 1석.2018.4.7일.군산 FCI 도그쇼    Tuesday · April 17th · 2018
188  니케 베이비조 1석.2018.3.24일.대전 FCI 도그쇼.    Tuesday · April 17th · 2018
  
[prev] [1][2][3] 4 [5]..[23] [next]
Copyright 1999-2020 Zeroboard / skin by silvery