Show Result

join  login 
163  베리(F).베이비 조1석.2017.3.12일 대전 AKU 도그쇼.    Tuesday · March 14th · 2017
162  조이(F) 베스트 주니어독 획득.2017.2.12일.양재 KKF 도그쇼.    Wednesday · February 15th · 2017
161  조이(F) 베스트 주니어독 획득.2017.2.12일.양재 FCI 도그쇼.    Wednesday · February 15th · 2017
160  조이(M).PBIS3.수상.2016.12.17일.B O B 도그쇼.    Monday · December 19th · 2016
159  보리(F) BOS 획득.2016.12.17일.B O B 도그쇼.    Monday · December 19th · 2016
158  헨리(M).BOS 획득.2016.12.4일.AKU 도그쇼.    Friday · December 09th · 2016
157  보리(F) 베스트 주니어 비치.2016.12.4일.AKU도그쇼.    Friday · December 09th · 2016
156  리치(M).인터미디어조 1석.2016.12.4일.AKU도그쇼.    Friday · December 09th · 2016
155  다솜(F).인터미디어조 1석.2016.11.5일 안성 아시아퍼시픽 도그쇼    Wednesday · November 09th · 2016
154  보리(F).베스트 주니어 비치/BOS 획득.2016.11.5일.안성 AKU 도그쇼.    Wednesday · November 09th · 2016
  
[prev] [1][2] 3 [4][5]..[19] [next]
Copyright 1999-2018 Zeroboard / skin by silvery